» 2021 » آگوستبازی پوش / برترین پورتال جامع ایرانی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان + بازی پوش

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : سه‌شنبه 31 آگوست 2021


نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

 

امروز درباره نشانه هاي اضطراب پنهان صحبت میکنیم. علت بعضی کارها و وسواس هاي ممکن اسـت ناشی از اضطراب و استرس پنهانی باشد کـه در درون مان داریم، تشخیص اضطراب پنهان کار ساده اي نیست اما عللی وجود دارند کـه ثابت میکنند فردی دچار این مساله شده اسـت، حتی عادات عجیب غذایی هم می‌توانند دلیلی بر اضراب پنهان باشند، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

هر روز صبح یک صبحانه تکراری می خورید

تدارک دیدن انواع و اقسام مواد غذایی برای صبحانه میتواند روش بسیار خوبی برای شروع روز خود باشد. اما اگر همیشه خودتان را مجبور کنید کـه یک صبحانه ي تکراری بخورید و فکر ایجاد تنوع و تغییری در آن شـما را عصبی کند:

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

چیزی کـه می‌خورید تبدیل بـه یک شکنجه ي واقعی میشود و دیگر یک چیز لذت بخش نیست. سعی کنید بـه وعده هاي غذایی تان تنوع دهید و بتدریج مواد غذایی جدیدی بـه انها اضافه کنید.

 

ناخن های تان را می جوید

اضطراب حسی از فشار ایجاد می‌کند کـه باید تخلیه شود. این فشار باعث بروز رفتارهای اضطرابی زیادی میشود. رفتارهایی مثل:

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

جویدن ناخن، گاز گرفتن لب یا پیچاندن موها دور انگشتان، نشان دهنده اضطراب درونی اي هستند کـه ناخودآگاه مـا سعی دارد ازآن خلاص شود.

 

برای هر کاری تشریفات خاصی دارید

داشتن روتین خاصی کـه بـه زندگی شـما نظم ببخشد و کمک کند تمرکزتان را حفظ کنید، می تواندفایده ي زیادی داشته باشد. اما اگر مدت ها اسـت کـه کارهای روزانه تان تبدیل بـه یک اجبار بی چون و چرا شده اند و احساس می‌کنید تحت هر شرایطی باید آنها را انجام دهید:

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

چنین روتین هایي در حقیقت مضر هستند. اگر هرگونه تغییری در روتین تان، شـما را دچار حمله ي هراسی «پنیک اتک» می‌کند، نباید بـه این مسأله بی توجه باشید چون می‌تواند نشانه اي از اضطراب پنهان باشد.

 

کارهایی که باید انجام دهید را فهرست می کنید

نوشتن فهرست می‌تواند بـه مـا کمک کند کارهایمان را فراموش نکنیم، اما اگر دائما کارهایی کـه باید انجام دهید را فهرست می‌کنید، آن هم فقط با این هدف کـه بعد از انجام شان انها را خط بزنید و بعد ازآن دوباره کارهای دیگری رابه فهرست اضافه میکنید، ممکن اسـت:

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

این رفتار نشانه اي از اضطراب باشد. فهرست کارها بـه مـا کمک می‌کند زندگی مان را نظارت کنیم و برای تعداد زیادی از مردم اینکار بخشی جدایی ناپذیر از روزهای انها اسـت. اما این مسأله نباید تبدیل بـه چیزی شود کـه اگر نتوانستید یکی از کارها را انجام دهید، شـما را وحشت زده کند.

 

متوجه گذشت زمان نمی شوید

شـما وقت خیلی زیادی را صرف انجام کارهایتان میکنید چون وسواس زیادی در مورد کارهایتان دارید، مثلاً می‌خواهید مطمئن شوید کـه تخت تان را بی عیب و نقص مرتب کرده‌اید، موهایتان بد حالت نیستند، لباس هایتان بر اساس رنگ مرتب شده اند و چیزهایی از این قبیل.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

در صورتی هم کـه چیزی مرتب و درست نباشد زمان بیشتری را صرف درست کردن آن می‌کنید. تمرکز بیش از اندازه روی چنین مسائلی باعث میشود متوجه گذشت زمان نشوید و این نشان دهنده ي اضطراب زیاد شـما اسـت.

 

تمام شب را بیدار می مانید

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

عوامل زیادی هستند کـه باعث بیخوابی میشوند، اما اضطراب بطور قطع یکی از عمده ترین انها اسـت. کسانی کـه دائماً نگران چیزی هستند، کشمکش هاي درونی دارند و نمیتوانند ذهن خودرا آرام کنند، دچار اضطراب پنهان هستند.

 

قبل از زنگ خوردن ساعت بیدار می شوید

وقتی کسی هرروز صبح خیلی زودتر از زمانی کـه باید بیدار می‌شود بـه این حالت بیخوابی ناشی از عدم تداوم خواب گفته میشود.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

این می‌تواند مسأله ي رایجی باشد چون بعضی از مـا در واقع بـه خواب کمتری احتیاج داریم. در عین حال، این مسأله می‌تواند نشان دهنده ي اضطراب روانی اي باشد کـه وقتی وقایع زندگی آزارمان می‌دهد بـه سراغ مـا می‌آید.

 

کارهای تان را پشت گوش می اندازید

همه ی ي مـا گاهی بخاطر تنبلی بعضی از وظایف مان را پشت گوش می‌اندزیم، اما اینکار برای کسانی کـه درگیر اضطراب هستند تبدیل بـه یک عادت می‌شود.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

این افراد با طفره رفتن از انجام کارهایشان خودرا توجیه میکنند کـه با اینکار همه ی چیز خود بخود می گذرد و تمام می‌شود، در حالی‌کـه دلیل اصلی این رفتار انها ترس از انجام اشتباه کارها یا حتی شکست خوردن در آنها اسـت.

 

از دیگران راهنمایی میگیرید

همه ی ي مـا وقتی نیاز بـه راهنمایی و درس زندگی داشته باشیم از خانواده و دوستان مان کمک می‌گیریم و این مسأله کاملا طبیعی اسـت، اما بـه شرط این کـه برای هر اتفاق کوچکی کـه برایتان میوفتد از همه ی ي اطرافیان تان سؤال نکنید.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

اگر دائماً احساس میکنید بـه کمک دیگران نیاز دارید، این مسأله احتمالا ً نشان می‌دهد دچار اضطراب پنهان هستید. از طرفی دیگر، این مسأله میتواند نشانه دهنده ي عزت نفس پایین و ترس از تنها تصمیم گرفتن هم باشد کـه این موارد هم از علائم اضطراب هستند.

 

درباره همه چیز تحقیق می کنید

ضرری ندارد کـه درباره ي نشانه هاي یک بیماری آگاهی پیدا کنید یا نکات آموزنده اي درباره ي روابط عاطفی بخوانید، اما نه این کـه درباره ي هر چیزی کـه برایتان اتفاق میوفتد با نگرانی در گوگل جست‌وجو کنید.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

اگر تاریخچه ي مرورگر گوشی یا کامپیوترتان پر از کلمات و عباراتی اسـت کـه در اینترنت جست‌وجو کرده‌اید، از عامل لکه هاي کوچک و قرمز روی صورت تان گرفته تا توصیه هاي روانشناختی از افراد مختلف، این مسأله ممکن اسـت نشان دهنده ي اضطراب شـما باشد.

 

نزدیک به در خروجی می نشینید

افراد مضطرب و نگران طبق معمول در هر مکانی در نزدیکی در خروجی مینشینند چون با اینکار در عین حال کـه در بین مردم حضور دارند، احساس نمیکنند در تنگنا قرار گرفته اند.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

اما بـه این مسأله نباید بی توجه باشید چون نشانه اي از اضطراب اسـت و می‌تواند بـه سادگی تبدیل بـه یک اختلال جدی بنام ترس از فضای بسته شود.

 

به خانه برمی گردید تا دوباره همه چیز را چک کنید

این عادت ویرانگر ارتباط زیادی با اختلال وسواس فکری-عملی دارد چون ویژگی هایي از وسواس را هم دارد. اگر آدم فراموشکاری هستید ایرادی ندارد بـه خانه برگردید تا دوباره چک کنید کـه:

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

اتو در برق نمانده، چراغ ها خاموش هستند یا در یخچال باز نمانده. اما اگر در ذهن تان دائماً وقوع بدترین اتفاق ممکن را تصور میکنید، این مسأله میتواند نشانه ي وجود اضطراب در شـما باشد.

 


 

در ادامه همین بحث اضطراب بر کدام قسمت های بدن و به چه شکل تأثیر می گذارد؟

 

همه ی ي مـا بارها شنیده ایم کـه اضطراب تأثیر بسیار زیادی بر سلامت روح و روان مـا دارد. محققان معتقدند اضطراب پیوسته و طولانی مدت می‌تواند در بعضی بخش هاي بدن مـا انباشته شود و مـا آن رابا بیماری هاي دیگری اشتباه میگیریم در حالی‌کـه علت اصلی مشکل مان فقط روحی اسـت.

 

گردن و کتف

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

اضطراب منجر بـه سفت شدن و فشار آمدن بـه عضلات ناحیه ي گردن و شانه ها می‌شود. وقتی اضطراب داریم، ناخودآگاه شانه هایمان را بالا میدهیم و این حالت عضلات گردن و شانه ها را سفت می‌کند، در نتیجه دراین قسمت ها احساس درد می‌کنیم.

 

سر

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

مـا اغلب هنگام اضطراب دچار سردرد یا میگرن می‌شویم. این مسأله بخاطر مواد شیمیایی اي اسـت کـه هنگام اضطراب در بدن تولید میشود. این مواد شیمیایی روی عصب ها و عروق خونی مغز تأثیر می گذارند کـه نتیجه ي آن بروز سردرد اسـت.

 

معده

معده ي مـا واکنش خیلی سریعی بـه وضعیت روحی مـا دارد. اضطراب نه تنها میتواند روی وضعیت معده تأثیر بگذارد بلکه دانشمندان معتقدند میتواند جمعیت میکروبی درون معده را تغییر دهد.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

علاوه بر این، وقتی دچار اضطراب میشویم ممکن اسـت اسید معده شروع بـه ترشح کردن کند کـه این مسأله منجر بـه سوزش معده می‌شود.

 

کمر

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

دانشمندان معتقدند کمر درد اغلب منشأ روحی دارد. وقتی تحت اضطراب هستیم، روال معمول زندگی، رفتار، نحوه ي راه رفتن، خوابیدن و نشستن، همه ی و همه ی دستخوش تغییر می‌شود و ممکن اسـت: این تغییرات روی عضلات اطراف ستون فقرات تأثیر بگذارد. وقتی این عضلات سفت شوند، ممکن اسـت دچار کمر درد شویم.

 

فک

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

اگر تا بحال تجربه ي دندان قروچه داشته اید، بـه احتمال زیاد علت اصلی آن اضطرابی اسـت کـه درگیر آن هستید. عضله ي اصلی فک کـه بـه آن عضله ي جونده یا ماستر گفته میشود، وقتی مضطرب هستید تحت فشار قرار می‌گیرد و چانه را مجبور می‌کند از طرفی بـه طرفی دیگر حرکت کند. دندان قروچه دقیقا بهمین علت رخ میدهد.

 

پوست

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

وقتی مضطرب هستیم در بدن مـا هورمون اضطراب تولید میشود کـه پوست مـا را بسیار آسیب پذیر می‌کنند. بـه علاوه، این هورمون غدد چربی پوست را فعال می‌کند و آنها شروع بـه تولید چربی بیشتری میکند. در نتیجه منافذ پوست مسدود می‌شوند و جوش میزنیم یا دچار مشکلات پوست دیگری می‌شویم.

 

لوزالمعده

وقتی درگیر اضطراب مزمنی هستیم، بدن بـه لوزالمعده سیگنال می‌دهد تا انسولین بیشتری تولید کند، در حالی‌کـه این مقدار در حقیقت بیشتر از انسولین مورد نیاز بدن اسـت.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

تداوم تولید بیشتر انسولین می‌تواند بـه عروق خونی آسيب بزند، منجر بـه افزایش وزن شود و حتی خطر ابتلا بـه دیابت را افزایش دهد.

 

مفاصل، استخوان ها و عضلات

احساس درد در استخوان ها، مفاصل و عضلات سراسر بدن می‌تواند بدلیل اضطراب باشد. تحقیقات نشان داده اسـت بین نشانه هاي افسردگی و احساس درد در تمام بدن ارتباط وجوددارد.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

اگر احساس میکنید افسرده هستید، بـه متخصص مراجعه کنید. برای درمان افسردگی همیشه از دارو استفاده نمیشود و گاهی فقط بـه یک گوش شنوا نیاز دارید.

 

قلب

اضطراب ناشی از دردهای احساسی فشار خون را افزایش میدهد و روی قلب هم تأثیر میگذارد. منشأ تعداد زیادی از بیماری هاي قلبی را اضطراب میدانند.

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟

علاوه بر این، اضطراب طولانی مدت میتواند ضربان قلب را طوری تغییر بدهد کـه ممکن اسـت منجر بـه حمله یا سکته ي قلبی شود.

 

سیستم ایمنی

سیستم ایمنی بـه بدن کمک میکند کـه با هر نوع ویروس، باکتری یا دیگر موجودات مضر مقابله کند. وقتی مضطرب هستیم، مواد شیمیایی اي در بدن مـا تولید میشود کـه:

 

سیستم ایمنی را سرکوب می‌کنند و سطح لنفوسیت هاي خون «نوعی از گلبول هاي سفید خون» کاهش پیدا میکند، در نتیجه آسیب پذیرتر می‌شویم. بـه عبارت دیگر، هنگام اضطراب آسان تر بیمار میشویم.

 

چطور می توانیم به بدن خود کمک کنیم؟

اضطراب می‌تواند روی ظاهر، رفتار و سلامت عمومی مـا تأثیر بگذارد و این بشما بستگی دارد کـه اجازه دهید چنین اتفاقی بیفتد یا راهی برای کم کردن اضطراب تان پیدا کنید. البته درست اسـت کـه همیشه نمی‌توانیم عامل اضطراب را تغییر دهیم، اما میتوانیم بـه بدن خود کمک کنیم از عهده ي این اضطراب بربیاید:

 

مدیتیتشن:

مدیتیشن منظم می‌تواند بـه بدن و ذهن شـما کمک کند کمی استراحت کرده و آرامش پیدا کند. بـه مکان آرامی بروید کـه خاطره ي خوبی ازآن دارید و زمانی در آنجا خوشحال زیادی را تجربه کردید. چند دقیقه اي روی آن خاطره تمرکز کنید. شاید در ابتدا برایتان ساده نباشد، اما اگر دو بار در روز اینکار را انجام اده و بـه تمرین ادامه دهید، متوجه خواهید شد کـه اینکار بشما کمک میکند فشار فیزیکی و روحی ناشی از اضطراب را تخلیه کنید.

 

ماساژ:

یک ماساژ حرفه اي می‌تواند معجزه کند، اما خودتان هم میتوانید با یک ماساژ ساده برای خودتان بـه تخلیه ي فشار فیزیکی بدن‌تان کمک کنید.

 

ورزش کردن:

هنگام ورزش کردن، در بدن اندورفین یا همان هورمون شادی تولید می‌شود و این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه هنگام اضطراب بـه آن احتیاج داریم.

 

-


بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش 

در اینبخش بیوگرافی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور جنجالی و نامدار کشور ترکیه را مرور میکنیم. اینروزها نام رجب طیب اردوغان در تمام رسانه ها شنیده می شود، او مسئول آغاز جنگ و آوارگی صدها نفر از کردهای سوریه اسـت. البته ترکیه از این عمل دفاع کرده و نام این جنگ را پاک سازی تروریست ها از مرزهای جنوبی خود می داند. در ادامه بطور کامل با رجب طیب اردوغان آشنا می‌شویم.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

اردوغان متولد 7 / اسفند / 1332 می باشد

 

بیوگرافی رجب طیب اردوغان

رجب طیب اردوغان ۲۶ فوریه سال ۱۹۵۴ کـه مصادف با یکی از روزهای ماه رجب بود در محله کاسیم پاشای استانبول دریک خانواده فقیر و متدین بدنیا آمد. او رابه همین دلیل رجب نامیدند و طیب نیز نام پدربزرگ مرحوم شده اش بود. خانواده او از نياکان گرجی ساکن در ترکیه هستند و پدرش در کودکی از ریزه بـه استانبول آمده بود.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

او بـه غیر از رجب ۳ فرزند دیگر هم داشت کـه باید برای مخارج انها بـه سختی کار می کرد. بهمین دلیل پسرهای خانواده برای مخارج تحصیل خود گاهی دستفروشی می کردند. رجب طیب، تحصیلات دبیرستانی خودرا در مدرسه مذهبی امام هاتیب بـه پایان رساند و سپس وارد مدرسه عالی علوم اقتصادی و اداری شد کـه بعد ها بنام دانشگاه مارمارای تغییر نام داد.

 

دوران تحصیل و آغاز را سیاسی رجب طیب اردوغان

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

او فارغ‌التحصیل علوم اقتصادی از این دانشگاه اسـت. اردوغان بـه فوتبال علاقمند اسـت ودر دهه هفتاد یک بازیکن نیمه حرفه اي بود ولی فوتبال را کنار گذاشت تا بـه سیاست بپیوندد. درسال ۱۹۷۶ بعنوان نماینده جوانان منطقه کاسیم پاشا بـه جنبش نجم الدین اربکان کـه بعد ها مرشد سیاسی او شد پیوست و سال بعد هم یکی از نمایندگان جوانان این حزب در استانبول و هم زمان دریک شرکت حمل و نقل مشغول بکار شد.

 

رجب طیب اردوغان و همسرش امینه

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

اربکان هم چند سال بعد سمت رئیس دولت اسلامی در ترکیه رابه عهده گرفت. درسال ۱۹۷۷، امینه گولباران را در کنفرانسی حزبی در آنکارا ملاقات کرد و یک سال بعد با او ازدواج کرد. حالا آن ها ۲ دختر و ۲ پسر دارند. کودتای نظامی کـه در سپتامبر ۱۹۸۰ رخ داد،اردوغان را تا سال ۱۹۸۳ زمانی کـه اربکان حزب رفاه را تشکیل داد از عرصه سیاسی دور کرد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

بنابر این او درسال ۱۹۸۲ بـه سربازی رفت و بعد از برگشت درسال ۱۹۸۵ مسئول این حزب در استانبول شد. درسال ۱۹۹۱ برای نمایندگی مجلس تلاش کرد کـه بـه نتیجه نرسید. در ۲۷ مارس ۱۹۹۴ بعنوان شهردار استانبول انتخاب شد. انتخاب اولین شهردار اسلام‌گرا نهادهای سکولار ترکیه رابه شدت شوکه کرد اما اردوغان ثابت کرد کـه مدیری شایسته و کارآمد اسـت و بعلت مدیریت موثر خود محبوبیت زیادی بـه دست آورد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

وی در برابر اعتراضات برای ساختن یک مسجد در میدان اصلی شهر تسلیم شد اما فروش مشروبات الکلی را در کافه‌هاي متعلق بـه شهرداری ممنوع کرد. در سیستم حمل و نقل استانبول تحولی بزرگ بـه وجود آورد و لجنزار خلیج شاخ طلایی رابه منطقه اي توریستی تبدیل کرد. همچنین در نظام اداری شهرداری هم خدمات مفیدی ارائه داد. سیستم گرد آوری آشغال را مدرن کرد و آلودگی هوای استانبول را از بین برد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

او توانست این شهر زیبا رابه یکی از اصلیترین مقاصد گردشگری دنیا و پایتخت فرهنگی اروپا تبدیل کند. وی درسال ۱۹۹۸ بدلیل خواندن شعری، بـه جرم اشاعه نفرت مذهبی بـه ۱۰ ماه زندان محبوس شد. متعاقب این محکومیت، اردوغان از شهرداری استعفاء داد و روانهء زندان شد. اما پس از چهار ماه آزاد و بـه جامعه برگشت. در ژوئیه ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی بـه او اجازه داد بـه سیاست بازگردد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

بنابر این در اگوست ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه رابا کمک دوستان قدیمی تاسیس کرد و ریاست آن رابه عهده گرفت. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۰۲ پیروز شد و اکثریت کرسیهای مجلس رابه دست آورد اما اردوغان نتوانست سمت نخست وزیری رابه عهده بگیرد زیرا شورای عالی انتخابات دو ماه قبل ازآن عدم صلاحیت انتخاب او رابه دلیل داشتن محکومیت اعلام کرده بود.

 

نخستین رئیس جمهور ترکیه با رای مستقیم

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

بهمین علت وی از عبدالله گل خواست این سمت رابه عهده بگیرد تا امکان انتخاب او فراهم شود. وی با اصلاحاتی کـه پارلمان تحت بازرسی حزب عدالت و توسعه تصویب کرد، توانست در ۱۱ مارس ۲۰۰۳، بیست و هفتمین نخست وزیر ترکیه شود. با تغییر قانون در پارلمان، رجب طیب اروغان، اولین رییس جمهوری ترکیه اسـت کـه درسال ۲۰۱۴ توسط رای مستقیم مردم انتخاب شد و بعنوان ریاست قوه مجریه حضور خودرا در سیاست تداوم بخشید.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

گرچه تعداد زیادی از مردم ممکن اسـت او را سیاستمداری خودرای بدانند و با سیاست هاي او در قبال کردها و مهاجران و همچنین قوانین اقتصادی او مخالف باشند اما اردوغان در ژوئن سال ۲۰۱۸ برای بار دوم بـه ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. گرچه رای ۵۲ درصدی او دراین انتخابات، و همچنین انتخاب شدن شهرداران کلانشهرهای ترکیه از حزب مخالف اردوغان توسط مردم، می تواند زنگ خطری باشد برای شنیدن صدای مخالفانش.

 


 

و در ادامه حقایقی جالب درباره رجب طیب اردوغان که نمی دانستید

 

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، یکی از شناخته شده ترین چهره هاي سیاسی جهان، درسال‌هاي اخیر بخاطر رفتار‌هاي خشن و رادیکالش بعنوان یک رهبر و جنگ طلبی همواره در حال افزایشش در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته اسـت. در ادامه این مطلب می خواهیم شـما رابا واقعیاتی ناخوشایند در مورد رییس جمهور ترکیه آشنا کنیم.

 

برخی او را همانند روسیه بـه استفاد از سلاح‌ هاي شیمایی متهم میکنند

 

مدتی قبل بود کـه رسانه‌ ها و دولت‌هاي غربی بشار اسد، رییس جمهور سوریه، رابه استفاده از سلاح‌هاي شیمیایی در مناطق تحت نظارت معارضان متهم کردند. جامعه بین‌ المللی حتی از احتمال انجام چنین حملاتی نیز برآشفت و همین ادعا بود کـه باعث شد ایالات متحده بـه تسلیح نظامی و کمک بـه عده اي از گروه‌هاي معارض دولت سوریه بپردازد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

گرچه هیچگاه ثابت نشد کـه بشار اسد از سلاح‌هاي شیمایی علیه مردم سوریه استفاده کرده اسـت، اما برخی کشور‌هاي غربی هنوز او را دراین امر مقصر میدانند. با این وجود وی تنها رهبری در خاورمیانه نیست کـه درسال‌هاي اخیر بـه انجام چنین کاری متهم میشود. رجب طیب اردوغان سال‌هاست کـه از هر فرصتی برای حمله بـه کرد‌ها استفاده کرده و همه ی جهانیان نیز از این موضوع آگاهند.

 

گرچه وی در گذشته بـه نحوی سعی کرد با کرد‌هاي کشورش گفت و گو کند، اما همواره از عنوان «تروریست» برای این اقلیت بزرگ از مردم کشورش استفاده کرده اسـت. او تعداد زیادی از این اقلیت را دستگیر کرده ودر حالی‌کـه در ظاهر ادعا می کند دوست آن‌هاست از هیچ تلاشی برای محروم کردن آن‌ها از حقوقشان و قدرتی کـه دارند فروگذار نکرده اسـت، نمونه آن روسای احزاب و نمایندگان کرد کـه با اتهاماتی بـه زندان انداخته شده‌اند.

 

طرفداران او بار‌ها در داخل ایالات متحده حملاتی را انجام داده‌اند

رابطه اردوغان با دنیای غرب یک رابطه عجیب و نامأنوس اسـت. از یک طرف، او اتحاد‌هاي استراتژیک بسیاری با کشور‌هاي غربی دارد و از طرف دیگر از این‌کـه همین کشور‌هاي غربی او رابه خاطر مسائلی مانند حقوق بشر، دموکراسی و نسل‌کشی کرد‌ها مورد انتقاد قرار می دهند چندان راضی نیست. او بار‌ها برای ملاقات و صحبت با دونالد ترامپ بـه ایالات متحده سفر کرده ودر ابتدا بنظر می رسید کـه رابطه خوبی با ترامپ دارد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

اما وی هر بار از طرفداران و حتی دریک مورد از محافظان خود خواست کـه بـه معترضانی کـه بـه شکل صلح‌آمیز ودر خاک ایالات متحده بـه سیاست‌هاي او و سفرش بـه ایالات متحده اعتراض کرده بودند حمله کنند. تعداد زیادی از این ترک تبار‌ها در ایالات متحده بـه دادگاه کشانده شده و محکوم شده‌اند و همانگونه کـه همیشه انتظار میرود، اردوغان نیز بطور کلی سیستم قضایی ایالات متحده رابه بدترین شکل ممکن مورد نقد قرار داده اسـت.

 

او می خواهد یک چهره سیاسی کـه در ایالات متحده پناه گرفته رابه خاک خود منتقل کند

 

اردوغان بعنوان رهبری شناخته می شود کـه بـه هر قیمت و وسیله‌اي سعی در ساکت کردن رقبا و مخالفان خود دارد. در چشم او کسیکه بطور کامل با او همراهی و موافقت نداشته باشد بطور پیش‌فرض مخالف و معاند محسوب می شود. اردوغان بار‌ها گذرنامه‌هاي افراد را باطل کرده تا آن‌ها را وادار بـه بازگشت بـه کشور و تنبیه آن‌ها نماید.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

در عده اي از موارد نیز خانواده‌هاي آنان را تهدید کرده تا بدین ترتیب این افراد رابه بازگشت بـه ترکیه وادار سازد. تنها دلیل این امر این بوده کـه این افراد از سیاست‌هاي رهبر کشورشان انتقاد کرده‌اند. هر شخصی کـه از لحاظ قانونی در سیاست ترکیه دست داشته و مخالف اردوغان باشد بدترین دشمن او محسوب شده و باید بـه هر قیمتی از بین برود.

 

بدترین کابوس اردوغان مردی بنام فتح‌الله گولن، یک رهبر دینی اسـت کـه در گذشته از دوستان و شرکای سیاسی اردوغان بوده و پس از اختلاف با وی و فرار از کشور اکنون در پنسیلوانیا زندگی می کند. علیرغم زندگی در ایالات متحده، گولن هنوز هم نفوذ بسیاری در ترکیه دارد و بهمین دلیل اردوغان سخت تلاش دارد دولت ایالات متحده را وادار سازد کـه او رابه ترکیه مسترد نماید.

 

با این وجود اردوغان هنوز دراین زمینه موفق نبوده اسـت، زیرا دولت ترکیه هنوز دلیل قانع کننده‌اي مبنی بر انجام جنایت یا خلافی از طرف گولن بـه دولت ایالات متحده ارائه نداده اسـت. پس از ماجرای پربحث و حدیث کودتای نظامی درسال ۲۰۱۶، اردوغان با متهم کردن گولن بـه دست داشتن دراین اقدام بار دیگر سعی کرد او رابه ترکیه بازگرداند کـه بار دیگر ناموفق ماند.

 

او بخاطر کينه از تعدادی کرد بـه شورشیان سوریه کمک کرده بخشی از قلمرو این گروه را اشغال کنند

 

ترکیه تحت حاکمیت اردوغان باعث دردسر‌هاي و کشمکش‌هاي زیادی در همسایه خود، سوریه، نیز شده اسـت. او در حال کمک بـه گروه‌هایي از مخالفان دولت سوریه اسـت کـه عده اي از لحاظ ایدئولوژی و مرام جنگی بدتر از گروه تروریستی داعش هستند ودر مواردی حتی از انشعابات این گروه هستند. او تنها یک هدف در ذهن خود دارد و برای رسیدن بـه این هدف هر وسیله‌اي برای او قابل قبول جلوه میکند.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

اردوغان بـه شدت از کرد‌ها متنفر بوده و می خواهد از شر آن‌ها خلاص شود و بدین ترتیب از هر بهانه‌اي برای حمله بـه آن‌ها استفاده می کند. حتی در شرایطی کـه کرد‌هاي سوریه در قلمرو کشور خودشان در حال تشکیل کشور یا ساخت شهرهایشان هستند نیز اردوغان عصبانی شده و این مناطق را از زمین و هوا مورد حمله قرار می دهد.

 

او چند ماه پیش بـه گروهی از نیرو‌هاي معاند با عنوان «ارتش آزاد سوریه» کمک کرد کـه شهر کردنشین عفرین در سوریه را اشغال کنند. در طی اشغال این شهر، تعداد زیادی از مردم غیرنظامی عفرین هنگام فرار از شهر مورد حمله توپخانه ارتش ترکیه قرار گرفتند. اشغال عفرین برای اردوغان یک پیروزی بزرگ در برابر شیطان جلوه می کرد. او کرد‌ها و هر شخصی کـه بـه این گروه نزدیک باشد را تروریست دانسته و ازآن‌ها جلوه‌اي غیرانسانی ارائه می دهد.

 

بسیاری کودتای سال ۲۰۱۶ را نقشه‌ اي از طرف اردوغان می دانند

 

در جولای ۲۰۱۶، در ترکیه کودتایی رخ داد کـه شکست خورد. تانک‌ها بـه خیابان‌ها آمده و پیش از اتمام ماجرا بیش از ۲۰۰ نفر کشته شدند. دست کم در ظاهر، این کودتا برای سرنگون کردن دولت اردوغان و دستگیری و قتل او طراحی شده بود. اردوغان این کودتا را نقشه فتح‌الله گولن «کـه از اواسط دهه ۱۹۹۰ در ایالات متحده زندگی میکند» و طرفداران او در ارتش کشور دانسته.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

هر چند گولن این اتهامات را رد کرده و اعلام کرد کـه این نقشه خود اردوغان برای بدست گرفتن کامل قدرت در کشور و باز شدن راه برای تنبیه مخالفان و رقبای سیاسی او بوده اسـت. گرچه نمی توان درستی این ادعا را تایید یا تکذیب کرد، اما گولن استدلال می کند کـه کودتا‌هاي نظامی متعدد پیشین در ترکیه همواره بـه خوبی برنامه‌ریزی و اجرا شده بودند.

 

اردوغان پتانسیل دستیابی با سلاح‌ هاي هسته‌ اي را دارد

 

در جریان کودتا تعداد زیادی از دستیابی دیکتاتوری بنام اردوغان یا یک دولت جدید بی‌ثبات بـه سلاح‌هاي هسته‌اي موجود در کشور هراسان شدند. دلیل این ترس این بود کـه بخشی از پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه کـه در اختیار نیروی هوایی ایالات متحده، بریتانیا و برخی کشور‌هاي دیگر اسـت ودر جنوب ترکیه قرار دارد مملو از سلاح‌هاي هسته‌اي اسـت.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

بیش از ۵۰ بمب هیدروژنی B-۶۱ متعلق بـه کشور‌هاي عضو ناتو دراین پایگاه نگه داری می شود. در جریان کودتا این پایگاه بـه شدت تحت مراقبت قرار گفت. در روز‌هاي اخیر و با بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده و ترکیه و حمله نیرو‌هاي تحت حمایت اردوغان بـه مناطق کردنشین سوریه، خبر‌هایي از تصمیم ایالات متحده برای خارج کردن این زرادخانه از این کشور شنیده می شود.

 

اردوغان نسبت بـه تعدادی کرد‌ِ ساکن ترکیه با بی‌رحمی تمام عمل کرده اسـت

 

اردوغان ادعا کرده کـه تنها از «تروریست‌هاي» کرد متنفر بوده و این باور کـه میـــخواهد تمام کرد‌هاي کشورش را دستگیر و نابود یا دست کم حقوق آن‌ها را محدود سازد را رد کرده اسـت. اما در عمل اتفاق دیگری در حال رخ دادن اسـت. پس از کودتای نافرجام، اردوغان بار‌ها اعلام کرد کـه گولن عامل این ماجرا بوده اسـت.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

اما مدت کوتاهی پس از کودتا، وی از قدرتی کـه از طریق اعلام حالت فوق‌العاده بدست آورده بود برای سرکوب کرد‌هاي ترکیه و دستگیری آن‌ها در تعداد فراوان استفاده کرد. با این وجود تعداد زیادی از سیاستمداران کرد ادعا می کنند کـه اردوغان از قبل بـه آن‌ها اعلان جنگ داده بود.

 

درسال ۲۰۱۵، یک سال پیش از کودتا، یکی از احزاب کرد موفق شد آرای کافی برای حضور در پارلمان را بدست آورد کـه خطر بزرگی برای اردوغان و حزب او محسوب میشد. در مقابل حزب اردوغان موفق نشد اکثریت آرا را برای تشکیل دولت مستقل بدست آورد. پس از کودتای نافرجام ترکیه، بیش از ۳.۰۰۰ سیاستمدار کرد دستگیر و همراه با تمامی شهرداران شهر‌هاي عمدتاً کردنشین این کشور بـه زندان انداخته شده‌اند.

 

او این افراد رابه دست داشتن در کودتا متهم می کند در حالیکه فتح‌الله گولن کـه اردوغان او را عامل اصلی کودتان میداند هیچ رابطه خوبی با کرد‌ها نداشته و بدین ترتیب همکاری بین این دو نمی‌توانسته شکل بگیرد. اردوغان حتی مصونیت نمایندگان کرد را لغو کرده و صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر معروف بزرگ ترین حزب کردی این کشور و نماینده مجلس رابه اتهام توهین بـه رییس جمهور و کمک بـه تروریست‌ها بـه زندان انداخته اسـت.

 

اردوغان خودرا با پادشاهان امپراطوری عثمانی مقایسه میکند

 

اردوغان رهبری اسـت کـه شیفته قدرت مطلق اسـت و همین موضوع او رابه ورطه اظهارنظر‌هاي عجیب‌وغریب کشانده اسـت. کينه او نسبت بـه کرد‌ها و بطور کلی مخالفان سیاسی‌اش باعث شده کـه وارد کشمکش و درگیری با کشور‌هاي غربی شود هر چند نه از لحاظ اقتصادی و نه نظامی توانایی رویارویی با آن‌ها را ندارد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

گرچه با خروج نیرو‌هاي ایالات متحده از سوریه در روز‌هاي اخیر و پشت کردن او بـه نیرو‌هاي کرد سوریه کـه در جنگ با گروه تروریستی داعش همپیمان او بودند از خطر رویارویی نیرو‌هاي ترکیه و نیرو‌هاي آمریکایی بـه میزان زیادی کاسته شده، اما در گذشته‌اي نه چندان دور احتمال چنین رویارویی در حمله بـه عفرین و قصد اردوغان برای تصرف شهر منبج وجود داشت.

 

او ایالات متحده را تهدید کرده کـه با «سیلی عثمانی» مواجه خواهد شد. در گذشته نیز بار‌ها وی صبحت‌هاي مشابهی در مورد ضرب شست نشان دادن بـه کشور‌هاي غربی داشته، اما بعد‌ها کـه با عواقب شدیدی مواجه شد در عمل از این کشور‌ها دلجویی کرده اسـت، اتفاقی کـه در ماجرای سرنگون کردن یک هواپیمای روسی بر فراز سوریه رخ داد.

 

اردوغان آزادی بیان، اعتراضات مدنی و رسانه‌هاي ترکیه را سرکوب میکند

 

همان طور کـه گفته شد، اردوغان از کودتای ۲۰۱۶ بعنوان ابزاری برای تثبیت حاکمیت تمامیت‌خواهانه خود تا حد ممکن استفاده کرده و تا حدود زیادی نیز دراین امر موفق بوده اسـت. اول از همه ی او توانست پارلمان را متقاعد بـه اعلام وضعیت اضطراری نماید کـه قدرت او رابه اندازه یک دیکتاتور بالا می برد. بعد ازآن بود کـه دستگیری‌هاي گسترده در دولت و ارتش این کشور بـه بهانه دست داشتن آن‌ها در کودتا آغاز شد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

او همچنین دراین مدت بیش از ۱۳۰ رسانه مستقل را بسته و تنها در روز‌هاي اول بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار را دستگیر کرد. بسیاری این دستگیری‌ها رابه کودتا بی‌ارتباط دانسته و تلاشی برای خفه کردن ارگان‌هاي رسانه‌اي مخالف یا مستقل دانسته‌اند بـه طوری‌كه اکنون تقریبا تمامی رسانه‌هاي فعال کشور همراستا با سیاست‌هاي دولت او خبرپراکنی میکنند.

 

اردوغان تا کنون صد‌ها استاد دانشگاه و هزاران کارمند رابه اتهام دست داشتن در کودتا از کار اخراج کرده ودر کل بیش از ۱۰۰.۰۰۰ نفر را دستگیر کرده اسـت. دموکراسی در ترکیه بـه سرعت در حال نزول اسـت بـه طوریکه مسالمت‌آمیزترین اعتراض‌ها نیز با واکنش خشن و شدید نیرو‌هاي تحت رهبری او مواجه میشود.

 

شاید اردوغان بـه دیکتاتور مادام‎العمر ترکیه تبدیل شود

 

گرچه در گذشت ترکیه کشوری با چندین حزب سیاسی و محدودیت‌هایي برای دوران حضور در رأس قدرت بود، اما اردوغان همه ی کار کرده کـه برای همیشه در قدرت بماند. با قوی شدن حزبش، آن‌ها شعاری را شکل داده‌اند بـه این معنی: «یک حزب» یا «حکومت یک نفر». طرفداران اردوغان بر این باورند کـه تنها حزب او باید وجود داشته باشد.

بیوگرافی رجب طیب اردوغان و همسرش + حقایقی جالب در مورد زندگی آقای اردوغان

اردوغان خود اعضای حزب را نصب کرده و بعنوان رییس جمهور انتصاب تمامی وزرا و قضات نیز در نظارت او قرار دارد. بدین ترتیب بدون این‌کـه ارگانی بر روی او بازرسی داشته باشد تمامی قدرت در ترکیه را در دست دارد و ظاهرا تنها مرگ اسـت کـه میتواند بـه زمامداری او پایان دهد. درسال ۲۰۱۷ رفراندومی در ترکیه برگزار شد کـه بـه اردوغان اجازه می‌داد تا سال ۲۰۲۹ ودر صورت پیروز شدن در انتخابات همان‌ گونه در رأس قدرت باقی بماند.

 

بدین ترتیب وی کـه قدرت کامل سیاسی را در اختیار دارد و بـه دیگر احزاب اجازه فعالیت یا شانسی برای برنده شدن در انتخابات نمیدهد، دست کم تا یک دهه آینده قدرت مطلق کشورش خواهد بود. همچنین این رفراندوم قدرتی بی‌سابقه و فراتر از وضعیت اضطراری در اختیار او بعنوان رییس جمهور قرار داد. عواقب این رفراندوم حتی پس از کنار رفتن اردوغان از قدرت نیز گریبانگیر ترکیه خوهد بود.

 

-


بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش 

در این بخش بیوگرافی رامانا سیاحی بازیگر و مدل مشهور کشورمان را مرور می کنیم. رامانا سیاحی متولد سال 1364 است او به واسطه شباهت چهره اش با خانم آنجلینا جولی سوپراستار هالیوودی آمریکایی به شهرت رسیده، رامانا سیاحی در حال حاضر به عنوان بازیگر و مدل فعالیت می کند و در رسانه های داخلی نیز مصاحبه هایی داشته است. در ادامه به طور کامل با رامانا سیاحی آشنا می شویم.

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

رامانا سیاحی متولد 16 / 7 / 1364 می باشد

 

رامانا سیاحی کیست؟

رامانا سیاحی متولد مهر ماه سال 1364 می باشد، او متولد تهران اما در حال حاضر ساکن کانادا می باشد، طبق گفته خودش در رشته گرافیک تحصیل کرده و در زمانی که 18 سال داشته متوجه شباهت عجیب خود با آنجلینا جولی شده است. این شباهت به اندازه ای بوده که برخی در خیابان های کانادا از او می خواستند که اجازه دهد تا عکسی با رامانا بگیرند.

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

بعد از فعالیت های رامانا در حرفه مدلینگ صفحه اینستاگرامی او شاهد افزایش قابل توجه دنبال کنندگان بود و حتی رسانه های خارجی هم شباهت او به خانم جولی را مورد توجه قرار دادند. خانم سیاحی چندین بار به ایران سفر کرده و یک مزون آرایشی در شهر تهران دارد. او همچنین در فیلمی با نام (شاخ کرگدن) در نقش خانم آنجلینا جولی ظاهر شده است.

 

ازدواج و همسر رامانا سیاحی

او تاکنون ازدواج نکرده و مجرد می باشد.

 

آیا رامانا سیاحی عمل زیبایی داشته؟

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او می گوید تا به حال هیچ گونه عمل جراحی روی صورت خود انجام نداده،به گزارش سایت پارس ناز اما نوع آرایش او که تاثیر زیادی بر شباهت او به خانم جولی دارد به گونه ای است که برخی احساس می کنند او به خاطر داشتن شباهت بیشتر به این سوپراستار آمریکایی عمل جراحی زیبایی انجام داده باشد.

 

بازی رامانا سیاحی در فیلم شاخ کرگدن

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

رامانا سیاحی در اولین تجربه بازیگری خود در فیلم شاخ کرگدن ایفای نقش داشته است، او می گوید: در مدرسه خیلی تئاتر بازی می کرده اما در بزرگسالی علاقه چندانی به بازیگری نداشته، او سرانجام به دعوت محسن محسنی نسب به بلغارستان می رود و در این فیلم به عنوان بازیگر حضور پیدا می کند.

 

داستان بدل ایرانی آنجلینا جولی از کجا شروع شد؟

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

ماجرای شباهت ها در کشور ما موضوع تازه ای نیست و افراد زیادی وجود دارند که به واسطه شباهت با چهره های مشهور نام شان بر سر زبان ها افتاده که جنجالی ترین شان ماجرای رضا پرستش بود که نزدیک ترین چهره به لیونل مسی بازیکن مشهور آرژانتینی را دارد. خانم سیاحی نیز بعد از آقای پرستش یکی از جنجالی ترین بدل های ایرانی می باشد.

 

ماجرای شباهت رامانا سیاحی با خانم جولی چه بود؟

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

خانم سیاحی در مصاحبه با شبکه سلامت رو به حسین رفیعی گفت: یادم می یاد 18 سالم بود،به گزارش مجله پارس ناز روزی بود که اصلا حال خوبی نداشتم، این آدمم نمی شناختم (آنجلینا جولی). داشتم گریه می کردم، مامانم یکدفه چشمش به روزنامه افتاد و گفت، مادر ببین این خانم چقدر شبیه به تو هست! منم دیدم خیلی شبیه منه اما بعدش کلا فراموش کردم.

 

خانم رامانا سیاحی تا به حال جراحی هم داشتید؟

من شاید سبک آرایشی خودم رو عوض کرده باشم تا بیشتر شبیه به ایشون باشم اما تاحالا عمل خاصی نداشتم. 

 

صفحه اینستاگرام رامانا سیاحی ramanasayahii@

در آخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرامی خانم سیاحی و تعدادی از پست های منتشر شده توسط او را می بینیم، خانم سیاحی نزدیک به 400 هزار دنبال کننده در این شبکه اجتماعی دارد که این آمار روز به روز در حال افزایش و قابل توجه می باشد.

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته:

سپيده كه سر بزند

در اين بيشه زار خزان زده

شايد گلى برويد

شبيه آنچه در بهار بوييديم…

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: چه عجب بعد ازين همه مدت ما نشستيم تو هواپيما صداى گريه بچه نبود باور كنيد تو اين چند سال نشد من هر سفرى داخلى خارجى برم اون بچه هِ گوش و اعصابِ مارو استاد نكنه البته اميدوارم هيچ بچه اى تو هيچ جاى دنيا به هر دليلى گريه نكنه مخصوصا تو هواپيما البته پرواز بعدى يكيشون سوار شد نگم براتون كه چه كرد?‍♀️?‍♀️

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: خانمی در لباس قرمز…

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته:

سلام ارديبهشتيهاىِ عزيز تولدتون مبارك

ارديبهشت يكى از بهترين ماههاىِ ساله

به نظرم ارديبهشت از بهشت آمد☘️

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته:

کسی که امید دارد فقیر نیست

همیشه چیزی دارد!

یادم رفت از آخرین کِشتی بگویم

آخرین کِشتی حتی اگر هم نیاید

نمی‌گذارد که نام دریا و مسافرت از یادت برود

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: عزيزانم براتون بهترينها رو آرزو دارم.

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: خوشبختى داشتنِ شماست كه بهترين هستين يارانِ هميشگى?

بیوگرافی رامانا سیاحی و همسرش + عکس های رامانا سیاحی و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: سلام عشقا چطوره حالو احوالتون از حالو هواىِ اين روزاتون برام بنويسين همرو ميخونم من شكرِ خدا خوب?❤️

 

اختصاصی از بخش بیوگرافی هنرمندان مجله پارس ناز

 

-


بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش 

در اینبخش بیوگرافی صحرا اسد اللهی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان را مرور میکنیم. صحرا اسدالهی بیشتر با سریال هایي همانند: در جست و جوی آرامش و بچه مهندس شناخته میشود. او فعالیت خودرا با اصغر فرهادی بزرگ آغاز کرده و اینروزها یکی از محبوب ترین ها در سینما و تلویزیون ایران میباشد. در ادامه بیشتر با صحرا اسدالهی و فعالیت هاي او آشنا می شویم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

صحرا اسدالهی متولد 26 / 5 / 1366 میباشد

 

بیوگرافی صحرا اسدالهی

صحرا اسدالهی متولد 26 مرداد ماه 1366 در شهر تهران می‌باشد. او از بازیگران زن جوان سینما اسـت کـه بخاطر بازی در چند فیلم و سریال مطرح درسال هاي گذشته بـه شهرت رسیده اسـت.

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

این هنرمند بدلیل سیما و استایل خاصی کـه دارد توانسته حضور خودرا در هنر بـه سرعت مورد توجه قرار دهد و تعداد زیادی از مردم فعالیت هاي هنری وی را دنبال کنند.

 

تحصیلات صحرا اسد اللهی

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او دارای لیسانس کارگردانی و معماری میباشد و مدرکش را از دانشگاه آزاد دریافت کرده و چند مستند را نیز ساخته اسـت. او هم چنین هنرجو دوره بازیگری در آموزشگاه استاد سمندریان نیز بوده اسـت.

 

شروع با اصغر فرهادی و فیلمی کـه برنده اسکار شد

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

صحرا اسدالهی تجربه حضور در فیلم سینمایی فروشنده ساخته اصغر فرهادی را در کارنامه خود دارد. او در فیلم فروشنده نقش مژگان را بازی می کرد ودر این فیلم درکنار شهاب حسینی، ترانه علیدوستی بازی کرد.  وی در سریال در جستجوی آرامش نیز حضور بسیار پررنگ و موفق داشت و نقش ملیحه را دراین سریال بازی می‌کرد.

 

ازدواج و همسر صحرا اسد اللهی

صحرا اسدالهی مجرد میباشد و هنوز ازدواج نکرده اسـت.

 

صحرا اسد اللهی و کارگردانی

صحرا اسدالهی تجربه کارگردانی را در کارنامه خود دارد . او مستند تست دوربین را ساخته اسـت. این فیلم بـه کارگردانی صحرا اسدالهی و تهیه کنندگی سید محمد رضوی درباره کارگردان جوانی اسـت کـه برای فیلم جدیدش بـه دنبال بازیگر خردسال اسـت.

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

فیلم مستند تست دوربین پیش از این توانسته بود در جشنواره هاي Black Star کشور غنا، Wind International Film Festival کشور ایالات امریکا، Pelonnisos کشور یونان حضور پیدا کند و هم چنین موفق بـه دریافت جایزه بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران از جشنواره سایه شده اسـت.

 

نظر صحرا اسدالهی درباره نقد و انتقاد پذیری

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او می‌گوید: مـا باید ظرفیت‌هاي خودمان را بالا ببریم اگر از تعریف‌ها و تمجید‌ها خوشحال میشویم و لذت می بریم، نباید بخاطر انتقاد مردم هم دلگیر شویم، زیرا حق آن‌ها اسـت کـه اظهارنظر کنند و از خوبی و بدی‌هاي کار بگویند.

 


 

صفحه اینستاگرام صحرا اسد اللهی sahra_asadolahi@

 

در آخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرام خانم صحرا اسد اللهی و پربازدیدترین پست هاي منتشر شده توسط وی را مرور میکنیم. خانم اسدالهی 20 هزار دنبال کننده در اینستاگرام دارد.

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: آغاز اکران فیلم بدل درگروه هنر و تجربه…فیلمی کـه خیلی برام مهم و باارزشه.

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: مـن فقط شـما دوتا رو داشته باشم برام کافیه کـه تاابد ازخدا هیچی نخوام.

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: اکران آقای سانسور اواسط پاییز. این فیلم بـه کارگردانی علی جبارزاده و تهیه کنندگی غلامرضا گمرکی اواسط پاییز درسینماهای سراسر کشور بـه نمایش درمی آید.

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: هرقدر سنم بیشتر میشود کمتر بـه قضاوت مردم در مورد خودم اهمیت می‌دهم. از این رو هر چقدر مسن تر می‌شوم بیشتر از زندگی لذت می‌برم …

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: نگاه می کنم…نمی بینم…چشم مرا هوای تـو پر کرده….

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: خیلی دور…خیلی نزدیک…

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: تولدت مبارک قهرمان زندگی مـن??

بیوگرافی صحرا اسدالهی و همسرش + عکس های صحرا اسدالهی + مصاحبه و اینستاگرام

او درباره این عکس نوشته: اگر زمان و مکان در اختیار مابود‌…

 

-


چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند؟ 

حتماً شـما هم شنیده اید. این‌کـه بیشتر ژاپنی ها ازدواج نمیکنند. آنهایی هم کـه ازدواج می کنند تمایل زیادی بـه بچه دار شدن ندارند. برعکس زمان هاي قدیم، حالا ژاپنی ها با بحران جمعیت رو بـه رو هستند. جوانان این کشور علاقه بسیار کمی بـه ازدواج دارند. هم چنین آنهایی کـه متاهل میشوند، یا بچه نمی‌خواهند یا فقط یک فرزند دارند. اما دلیل این بحران چیست؟ در ادامه بطور مفصل صحبت خواهیم کرد.

 

دلیل ازدواج نکردن ژاپنی ها چیست؟

اول از همه ی باید بگوییم کـه اینروزها زنان بیشتری در ژاپن مجرد میمانند زیرا می خواهند ببینند چطور میشود تنهایی و با اتکا بـه توانایی‌هاي خودشان زندگی کنند. تا مدتی قبل، زنانی کـه مجرد می‌ماندند، وادار بـه تحمل اهانت از طرف اجتماع بودند اما امروزه روز، این قضیه در حال کمرنگ شدن اسـت.

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

امروزه زنان شاغل بیشتری در ژاپن وجود وجود دارند. شاید این موضوع عالی بنظر برسد ولی از لحاظ عرف‌هاي فرهنگی گاهی تداخل‌هایي بـه وجود می‌آورد. زنان همان‌ گونه باید مسئولیت نگه‌داری از فرزندان و کار خانه را تقبل کنند. هم چنین از زنان انتظار میرود کـه بـه بستگان سال خورده کمک کنند. بخاطر وجود این تبعیض، زنان عطای ازدواج رابه لقایش می‌بخشند و روی آزادی و کارشان متمرکز میمانند.

 

تمرکز زنان ژاپنی بر روی حرفه شان

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

اگر چـه ۷۰ تا ۷۵ درصد زنان بین سنین ۲۵ و ۶۰ سال شاغل هستند، حرفه‌شان بدلیل کارهای خانه و نگه‌داری از فرزندان آسیب می بیند. بهمین خاطر برای زنان در ژاپن، ازدواج یعنی مسئولیت‌هاي بیشتر در خانه. بدین ترتیب، آن‌ها برای انجام کارهایی کـه دوست دارند و هم چنین حرفه‌شان وقت کمتری خواهند داشت.

 

مراقبت از خانواده و خویشاوندان مسن

بعضی از زن‌ها بـه انتخاب خودشان از ازدواج خودداری میکنند تا از یک عضو مسن خانواده، بـه‌خصوص مادر، مراقبت کنند. آن‌ها حس میکنند کـه نمیتوانند فرد سال خورده را ترک کنند حتی اگر خواستگارهای زیادی داشته باشند.

 

شرایط سخت اقتصادی مردان ژاپنی

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

بنظر مردهای ژاپنی، شرایط زندگی و شغلی آن‌ها بـه‌شان اجازه‌ي ازدواج و داشتن خانواده را نمیدهد. این باعث شده کـه خیلی از مردها تصمیم بـه تجرد بگیرند. بر حسب عرف جامعه، مردها وظیفه‌ي حمایت مالی از زن و خانواده را بر عهده دارند و خیلی از مردها حس میکنند کـه قادر بـه انجام اینکار نیستند.

 

مردان ژاپنی فقط برای خودشان پول خرج می کنند

یکی از دلایلی کـه مردها در ژاپن مجرد می مانند عدم تمایل برای تقسیم پول‌شان با دیگران اسـت. آن‌ها می خواهند پول را برای خودشان خرج کنند و بدون محدودیت در انتخاب این‌کـه پول‌شان را برای چـه چیز خرج میکنند، آزادی داشته باشند.

 

زندگی ساده در شهرهای ژاپن

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

مردم ژاپن کمتر علاقه‌مندِ داشتن رابطه هستند و بیشتر بـه آزادی شخصی تمایل دارند، بـه‌خصوص بدلیل این‌کـه شهرها زندگی مجردیِ اسانی برایشان فراهم می‌آورند. امروزه رستوران‌هایي با میزهای تک‌نفره و هتل‌هاي کپسولی مختص مردهایی کـه تنها سفر می کنند نیز وجوددارد.

 

چرا ژاپنی ها تمایلی به بچه دار شدن ندارند؟

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

بچه دار شدن در همه ی جای دنیا کار دشواری شده و خانواده هاي ژاپنی هم از این مشکل مستثنی نیستند. جامعه ي ژاپن در شرایط تازه اي قرار گرفته کـه احتمال داشتن فرزند بیشتر را کاهش می‌دهد چون زوج هاي جوان از پس هزینه هاي آن برنمی آیند. و این یعنی جامعه اي کـه بـه سرعت در حال پیر شدن اسـت.

 

هزینه های بالای بچه دار شدن در ژاپن

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

بچه دار شدن در ژاپن کار پرهزینه اي اسـت. با این حال، علتش تنها مسائل مالی نیست. باوجود آنکه دولت ژاپن مرخصی بعد از بدنیا آمدن فرزند برای پدرها را افزایش داده و ساعات کار مهدهای کودک بیشتر شده، اما وضع بهتر نشده اسـت. نرخ تولد در ژاپن هرروز کمتر و کمتر می شود و زوج هاي جوان از پس بچه دار شدن برنمی آیند.

 

دشواری پیدا کردن شغل ثابت برای ژاپنی ها

در ژاپن مردها را اغلب نان آور خانواده میدانند. و با توجه بـه این‌کـه پیدا کردن یک شغل ثابت هم سخت تر شده، جوان هاي کمتری ازدواج می کنند. اگر زن و شوهر شغل ثابتی نداشته باشند، پدر و مادر ها ممکن اسـت با برگزاری مراسم عروسی مخالفت کنند.

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

مردان جوان روی خود احساس فشار می کنند چون در فرهنگ ژاپن اعتقاد بر این اسـت کـه مرد باید بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی، شغل ثابتی برای خود دست و پا کند. اگر موفق بـه اینکار نشوید، در جامعه ي ژاپن بـه آن بـه چشم یک شکست نگاه می کنند.

 

از دست دادن میل جنسی جوانان ژاپنی

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

ژاپنی ها تعهد زیادی بـه کارشان دارند. انها ساعت کار طولانی اي دارند، بهمین خاطر صبح ها خیلی زود از خواب بیدار میشوند و نیمه هاي شب بـه خانه بازمی گردند. درنتیجه، خستگی ناشی از کار باعث می شود تعداد زیادی از ژاپنی ها عشق و روابط عاطفی را تجربه نکنند. این امر سبب شده جوان ها میل جنسی شان را از دست دهند و علاقه اي بـه برقراری روابط عاشقانه نداشته باشند.

 

زن های ژاپنی کار را به ازدواج ترجیح می دهند

چرا ژاپنی ها ازدواج نمی کنند و بچه دار نمی شوند؟

ژاپن در گذشته جامعه ي مردسالاری داشت. مردان نان آور خانواده بودند و زنان در خانه از بچه ها مراقبت می‌کردند. دولت ژاپن قصد دارد با از میان بردن نقش هاي جنسیتی قدیمی، تغییری دراین امر ایجاد کند تا نرخ تولد بیشتر شود. بـه لطف این پیشرفت، زنان بیشتری در مشاغل مختلف سختکوشانه کار می کنند و می‌توانند شغل ثابتی برای خود پیدا کنند و ازدواج و بچه دار شدن رابه وقت دیگری موکول کنند.

 

فانتزی های مردان ژاپنی

جوانان ژاپنی بـه خصوص مردان جوان در محاصره ي انیمه ها، مانگاها و آخرین تکنولوژی هاي روز دنیا قراردارند. اگر هر سه ي این‌ها رابا هم ترکیب کنید، احتمالاً نتیجه یک اپلیکیشن دوست یابی خواهد بود. ساخت یک شریک عاطفی مجازی بـه سبک مانگاهای ژاپنی، در بین مردان جوان تنها بسیار رایج اسـت. بعضی از آنها می‌توانند تخیل را از واقعیت تشخیص دهند اما بعضی هایشان دیگر قادر بـه اینکار نیستند.

 

یک چیز قطعی اسـت:

شریک عاطفی مجازی شاید بی عیب و نقص باشد اما استانداردهایی نشدنی برای روابط حقیقی بـه وجود می آورد. و نه صمیمیت و عشقی برای انها بـه دنبال دارد و نه فرزندی.

 

 

-


عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز 

دراین پست عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز را مرور میکنیم. مجموعه تلویزیونی سفر سبز محصول سال 1381 اسـت. این سریال بـه کارگردانی محمدحسین لطیفی ساخته شده اسـت. دراین سریال بازیگرانی محبوبی از جمله پارسا پیروز فر، آزیتا حاجیان، لادن مستوفی، محمدرضا شریفی نیا و… بـه ایفای نقش پرداخته اند. در ادامه با جزئیات کامل و هم چنین بازیگران این سریال بیشتر آشنا میشویم.

 

داستان سریال سفر سبز

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

این مجموعه درباره زوجی مسیحی اسـت کـه بـه ایران می آیند و پسربچه‌اي را بعنوان فرزندخوانده با خود بـه کشور آلمان می برند. آن‌ها در مسافرت‌هاي مختلف بـه کشور‌هاي گوناگون سه پسربچه رابه‌عنوان فرزندخوانده قبول می کنند. پس از مدتی کـه بچه‌ها بـه سن جوانی می رسند پدرخوانده آن‌ها، قبل از فوت حقیقت رابه آن‌ها میگوید. پسر ایرانی تصمیم می گیرد بـه ایران برگردد و…

 

سریال سفر سبز چند قسمت است؟

این سریال در 15 قسمت 45 دقیقه اي تولید شده اسـت. مجموعه تلویزیونی سفر سبز برای نخستین بار از شبکه سوم سیما درسال 1381 بـه روی آنتن رفت.

 

زمان پخش سریال سفر سبز از آی فیلم

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

«سفر سبز» قرار اسـت از چهارشنبه هرروز ساعت ۱۶ روی آنتن برود. بازپخش آن نیز در دو نوبت با فاصله هشت ساعت خواهد بود.

 

نام بازیگران سریال سفر سبز

بازیگرانی چون، پارسا فیروزفر، محمدرضا شریفی‌نیا، مجید مظفری، عزت‌الله انتظامی، گوهر خیراندیش، لادن مستوفی و حمیده خیرآبادی دراین مجموعه نقش‌ آفرینی کرده‌اند.

 

عکس های بازیگران سریال سفر سبز

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

امین تارخ

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

پارسا پیروزفر

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

محمدرضا شریفی‌نیا

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

سارا خوئینی‌ها

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

لادن مستوفی

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

هایده حائری

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

گوهر خیراندیش

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

آزیتا حاجیان

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

رضا توکلی

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

مجید مظفری

 

عوامل مجموعه تلویزیونی سفر سبز

عکس و اسامی بازیگران سریال سفر سبز + حواشی و داستان

برخی دیگر از عوامل سریال عبارتند از:

کارگردان: محمدحسین لطیفی

تهیه کننده: مجید اوجی

نویسندگان: حسین پاکدل

مشاور برنامه: علیرضا افخمی

طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی

جلوه هاي ویژه: محسن روزبهانی

دستیار اول و برنامه ریز: بهرام بهرامیان

دستیار دوم کارگردان: حسن لبافی

منشی صحنه: گلچهره دانش

مدیر تولید: ناصر ملکی

مدیر تدارکات: حسین عباسی

صدابردار: اصغر شاهوردی

صداگذاری و میکس: اسحاق خانزادی

تدوین: مهدی حسینی وند

موسیقی: کارن همایونفر

طراح گریم: عبدالله اسکندری

مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی

 

حواشی مجموعه سفر سبز 1381

عده اي از اپیزودهای این سریال در کشور کشور آلمان فیلم برداری شده‌اسـت. بر اساس انچه در بعضی از نشریات الکترونیکی آمده، بازیگری کـه در ابتدا برای نقش «دنیل وِسْتبِرگ» انتخاب شده سیاوش حکمت شعار بوده‌اسـت. اما بدلیل دشواری‌هایي در خصوص گرفتن ویزا، سرانجام این بازیگر از همراهی گروه و سفر بـه کشور آلمان باز میماند. بنا بر این اتفاق، پارسا پیروزفر برای نقش «دنیل وِسْتبِرگ» انتخاب می شود.

 

-


بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام

 

در اینبخش بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش امین زندگانی را مرور میکنیم. الیکا عبدالرزاقی با سریال قهوه تلخ مهران مدیری بـه شهرت رسید. الیکا عبدالرزاقی بازیگری پرجنب و جوش اسـت و نقش هایي کـه بازی می کند بـه شخصیت او بسیار نزدیک هستند، امروز از 0 تا 100 با او، زندگی شخصی، نحوه آشنایی با همسرش و همچنین فعالیت هاي هنری او آشنا می‌شویم. با پارس ناز همراه باشید.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

الیکا عبدالرزاقی متولد 22 / 12 / 1358 می باشد

 

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی

الیکا عبدالرزاقی متولد سال ۱۳۵۸ در تهران و لیسانسه ادبیات نمایشی اسـت. دوره بازیگری را در کلاس‌هاي استاد حمید سمندریان گذرانده. او کـه بازیگر نقش فخر‏التاج در سریال «قهوه تلخ» اسـت، فعالیت در تلویزیون را از سال ۷۷ و بازی در سریال «گم شده» مسعود نوابی شروع کرد.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

ورود او بـه تلویزیون هم زمان شد با نخستین کارش در تئاتر با نام «دایره گچی قفقازی» بـه کارگردانی حمید سمندریان. الیکا عبدالرزاقی پر از انرژی اسـت. ازآن آدم‌هایي کـه وقتی یک لحظه کنارش قرار میگیری حس میکنی روحیه‌ات بـه کل تغییر کرده. حجم بالای کار و این همه ی توجه و دیده شدن نه تنها روی خلق و خوی او تاثیر نگذاشته بلکه وی را نسبت بـه کارش مسئول‌تر کرده اسـت.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او قبل از همکاری با مهران مدیری ۱۳ سال سابقه فعالیت در عرصه بازیگری را داشته اما بازی در نقش «بانوی اول دربار قهوه تلخ یعنی فخرالتاج» باعث شهرت بیشتر شده اسـت. او متولد سال ۱۳۵۸ اسـت و اصالتش بـه رامسر بر میگردد. الیکا عبدالرزاقی دو برادر دارد.

 

بیوگرافی امین زندگانی

امین زندگانی درسال 1351 در تهران متولد شد. از سال 1370 با ورود بـه دانشگاه هنر و تحصیل در رشته تئاتر وارد عرصه‌ي هنر شد. امین درخانواده‌اي هنرمند و آشنا با موسیقی متولد شد. پدرش از اساتید برتر موسیقی بود کـه درسال ۱۳۸۸ جمع صمیمی خانواده را ترک گفته و بـه دیار باقی شتافت.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

برادرش «امید زندگانی» نیز مدت‌هاست کـه در عرصه موسیقی فعالیت می کند و آلبومی را نیز با صدای خود روانه بازار کرده اسـت. امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی یکی از زوج‌هاي جوان و بازیگر عرصه سینما و تلویزیون هستند. الیکا عبدالرزاقی در گفت‌وگویی درباره ازدواجش و این‌کـه خیلیها از ازدواج شان تعجب کردند صحبت کرده.

 

از ازدواج الیکا عبدالرزاقی و امین تعجب کردند

وقتی خبر ازدواج مـن و امین زندگانی رسانه‌اي شد، خیلیها از این‌کـه خبر ازدواج مـا را شنیدند، تعجب کردند. شاید بخشی از موضوع بـه این خاطر بود کـه آن‌ها فکر میکردند، مـن و امین بـه لحاظ فضای کاری از هم دور هستیم.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

نکته جالب اینجاست کـه خبر ازدواج مـا درحالی رسانه‌اي شد کـه مـا تازه نامزده کرده بودیم و قصد نداشتیم این موضوع رابه این زودی‌ها علنی کنیم و ترجیح می‌دادیم بدون حاشیه، این دوران را طی کنیم. مدت‌ها بعد از رسانه‌اي شدن ماجرا، در اسفند 92 مـا باهم ازدواج کردیم.

 

نحوه آشنایی الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی

داستان آشنایی مـن و امین بـه یک تله فیلم، بر می گردد. در آن فیلم مـا نقش زن و شوهر را بازی میکردیم. بعد از بازی در آن اثر، ارتباط خانوادگی بین مـا بـه وجود آمد و این مراودات خانوادگی بیشتر شد، تا این‌کـه بعد از گذشت مدتی، متوجه شدیم لحظه بـه لحظه بیشتر از لحاظ حسی بـه هم نزدیک‌تریم.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

فهمیدیم مسائلی بین مـا وجوددارد کـه باعث نزدیک شدن و کنار هم قرار گرفتن مـا می شود. بهمین خاطر وقتی بحث نامزدی مـا مطرح شد، اطرافیان مـا چندان تعجب نکردند و انگار منتظر چنین اتفاقی بودند. خوشبختانه خانواده‌هاي مـا از این تصمیم‌مان استقبال کردند.

 

فاصله الیکا عبدالرزاقی و امین از شمال تا جنوب است

مـن و امین در عین تفاهم زیادی کـه با یک دیگر داریم، بسیار هم متفاوت هستیم و فکر می کنم این تفاوت‌ها بوده کـه مـا رابه هم نزدیک کرده اسـت!

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

بخشی از این تفاوت‌هایي کـه مـن و امین داریم، از سبک زندگی متفاوتمان نشأت گرفته. مـن دریک خانواده شمالی بزرگ شدم و او دریک خانواده جنوبی. اما عشق و علاقه و تفاهمی کـه بین مـا وجوددارد، باعث شده بـه یک دیگر فارغ از این فاصله‌ها نزدیک شویم.

 

الیکا عبدالرزاقی کدبانو می‌شود

بـه نظرم زن در خانه بـه نوعی، منبع انرژی بـه شمار می رود و او بـه نوعی مدیر خانه اسـت، کـه با عشق ورزی و محبتش همه ی اعضای خانواده را میتواند کنار هم قرار دهد. متاسفانه؛ در نسل جدید، بعضی از خانم‌ها نسبت بـه وظیفه مهمی کـه در خانه دارند بی اعتنا هستند و فکر میکنند، زن مدرن بـه معنای حذف وظایف مدیریت خانه‌اش اسـت.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

در حالیکه در دنیا، مادر و یک همسر با نظارت اوضاع امور خانه، اعضای خانواده را کنار هم قرار می دهد. گاهی وقت‌ها وقتی بـه عده اي از دوستانم می گویم، مـن دیشب فلان غذا را پختم تعجب می کنند. انگار انتظار ندارند مـن آشپزی کنم و بـه امور خانه‌ام رسیدگی کنم. فکر میکنند مـن باید دور این مسائل را خط بکشم. در حالی‌کـه داشتن چنین دیدگاهی، برای آینده خانواده اصلا خوب نیست.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

صفحه اینستاگرام الیکا عبدالرزاقی elikaabdolrazaghii@

 

گزیده فیلم های الیکا عبدالرزاقی

زنان ونوسی مردان مریخی «کاظم راست‌گفتار، ۱۳۹۱»

فرزند صبح «بهروز افخمی، ۱۳۸۷»

نسل جادویی «ایرج کریمی – ۱۳۸۵»

فرزند صبح «بهروز افخمی»

 

گزیده سریال های الیکا عبدالرزاقی

۱۳۹۳ در حاشیه

۱۳۹۲ شوخی کردم

۱۳۹۲ گنج مظفر

۱۳۹۱ ویلای مـن

۱۳۹۰ ساخت ایران

۱۳۸۹ قهوه تلخ

۱۳۸۶ میوه ممنوعه

۱۳۸۶ مرد هزارچهره

۱۳۸۵ باغ مظفر

 


 

مرور پیج اینستاگرام الیکا عبدالرزاقی

در آخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرامی خانم الیکا عبدالرزاقی و از زاویه نزدیک تری با او و فعالیت هاي مجازی اش اشنا می‌شویم، او نزدیک بـه یک میلیون فالوور در اینستاگرام دارد.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او درباره این عکس نوشته: يك روز قشنگ و خوب با بچه هاى گل مشهد .شايان صفاجويى عزيز ممنونم از دعوتتون و ممنون از شهردارى مشهد براى برگزارى اين جشن زيبا.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او درباره این عکس نوشته: اجراهاى پايانى نمايش كمدى مده آى سن مدار در پوديس تئاتر شهرزاد

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او درباره این عکس نوشته: .اين عكس قشنگدر اكران مردمى فيلم قرارمون پارك شهر گرفته شده كه بسيار كار قشنگيه پيشنهاد ميكنم ببينيد .عكس از ياسمن ولى پور عزيزم.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او درباره این عکس نوشته: نمایش #نامه_نویس

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او درباره این عکس نوشته: نمايش كمدى مده آى سن مدار 

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او درباره این عکس نوشته: يه روز خوب كنار جناب خان عزيزمون در خندوانه ،منتظر باشين.

بیوگرافی الیکا عبدالرزاقی و همسرش + عکس های الیکا عبدالرزاقی و مصاحبه

او درباره این عکس نوشته: مده آی سن مدار

 

-


“یات شاپ” راهی آسان برای خرید انلاین انواع تشک های طبی و فنری

ویژگی های یک تشک مناسب

امروزه اکثر افراد مشغله های روزانه  فراوانی دارند و تنها چیزی که باعث سرحال شدن و افزایش انرژی آن ها می شود، یک خواب راحت و آسوده است. در واقع ما حدود یک سوم از عمر خود را خواب هستیم و به همین دلیل، کیفیت خواب تاثیر زیادی روی رفع خستگی و کسالت دارد.

 

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که در هنگام بیدار شدن از خواب، در قسمت کمر و گردن خود احساس درد داشته باشید. برای رفع این مشکل، شما باید از یک تشک طبی مناسب استفاده کنید. اگر می خواهید تشک با کیفیتی تهیه کنید، ما به شما توصیه می کنیم به نمایندگی تشک رویا، و یا نمایندگی تشک رویال مراجعه نمایید. در ادامه شما را با تشک طبی و ویژگی های آن اشنا خواهیم کرد.

 

ضرورت استفاده از تشک مناسب

همانطور که اشاره کردیم، همه ی ما مدت زمان زیادی را در خواب می گذرانیم و در واقع برای رفع خستگی های روزانه و دریافت انرژی، به یک خواب آرام و راحت نیاز داریم. استفاده از یک تشک مناسب می تواند از آسیب رسیدن به بدن جلوگیری کرده و خواب آرامی را برای ما به ارمغان بیاورد.

"یات شاپ" راهی آسان برای خرید انلاین انواع تشک های طبی و فنری

اما متاسفانه بسیاری از افراد درست زمانی به فکر خرید تشک مناسب می افتند که به بیماری هایی مثل گردن درد، انحراف ستون فقرات، کمر درد و… مبتلا شده باشند. در حالی که اگر از همان ابتدا از یک تشک طبی مناسب و با کیفیت استفاده می کردند، هیچ کدام از این مشکلات عضلانی و استخوانی برایشان پیش نمی آمد.بنابراین بهتر است به فکر سلامتی خود باشید و قبل از این که به بیماری های مختلف دچار شوید، یک تشک مناسب را برای خود تهیه کرده و لذت خواب آرام را به خودتان هدیه دهید!

 

مزایای استفاده از تشک طبی

تشک های طبی از مزایای فراوانی برخوردارند که اگر افراد از آن اطلاع داشته باشند، به هیچ عنوان خرید آن ها را به تاخیر نمی اندازند. تشک های طبی می توانند مانع از بروز مشکلات مختلف در مفاصل و عضلات شوند و به داشتن یک خواب شیرین کمک می کنند.

 

تشک های طبی برند رویا و برند رویال، دو نمونه از بهترین تشک های موجود در بازار هستند که کاملا با بدن انسان ها سازگار بوده و برای افرادی که دچار بیماری هایی مثل دیسک کمر، گرفتگی عضلانی، گردن درد و… هستند یک انتخاب مناسب به شمار می روند.

 

ساختار کلی تشک های طبی از فوم ژله ای ساخته شده و همین موضوع باعث جذب بیشتر گرما خواهد شد. این فوم های ژله ای باعث می شوند که قالب بدن انسان روی سطح تشک قرار گرفته و کمترین فشار ممکن به بدن وارد شود.

 

یعنی تشک های طبی می توانند وزن انسان را به صورت کاملا یکنواخت روی سطح تشک پخش کنند تا هیچ گونه فشاری به قسمت های حساس بدن مثل کمر و گردن وارد نشود.تشک های طبی به صورت اختصاصی برای افرادی که به بیماری های مفاصل و استخوان درد مبتلا هستند طراحی شده اند. اما استفاده افراد عادی از آن ها می تواند از بروز چنین بیماری های جلوگیری کند.

 

سطح تشک های طبی سفت است و مانع از فرو رفتن قسمت میانی بدن در تشک می شود. به این ترتیب از خم شدن ستون فقرات و تغییر حالت آن ها جلوگیری می شود و باعث کمردرد نخواهد شد. البته این میزان سفتی تشک به اندازه ای نیست که روی کیفیت خواب شما تاثیر منفی داشته باشد.پارچه استفاده شده در تشک های طبی برند رویا و برند رویال از مواد با کیفیت و ضد حساسیت ساخته شده است.

 

به همین دلیل افراد با استفاده از این تشک ها هیچگونه واکنش آلرژیکی نشان نخواهند داد. همچنین جنس این پارچه ها به گونه ای است که هوا به خوبی در آن جریان پیدا می کند و از رشد باکتری ها و میکروب ها در الیاف پارچه جلوگیری خواهد شد.

 

فنرهایی که در این تشک ها به کار رفته کاملا قوی بوده و از میزان فشردگی نسبتا زیادی برخوردارند. همین موضوع باعث انعطاف پذیری مناسب تشک و مطابق با قوس و حرکت های بدن شده است.

"یات شاپ" راهی آسان برای خرید انلاین انواع تشک های طبی و فنری

مجموعه تولیدی تشک رویال حدود 23 سال است که در زمینه طراحی و تولید کالای خواب با کیفیت و استاندارد فعالیت دارد. این مجموعه با بهره گیری از جدید ترین تکنولوژی ها و متدهای روز دنیا، انواع مختلف تشک های طبی و فنری را تولید می کند.

 

استفاده از مواد اولیه کاملا با کیفیت و طراحی محصولات متناسب با استاندارد های بین المللی باعث می شود که این تشک ها حس آسایش و راحتی را به مصرف کننده القا کرده و از بروز بیماری های گوناگون جلوگیری می کند. شما می توانید تشک های طبی با کیفیت را از نمایندگی تشک رویال تهیه نمایید.

 

معرفی تشک رویا

تشک رویا یکی دیگر از برند های ایرانی خوب و پر طرفدار بازار است که به برخی کشور های اروپایی هم صادر می شود. محصولات شرکت رویا در سراسر کشور طرفداران زیادی دارند و یک برند کاملا شناخته  شده است.شرکت رویا انواع تشک های مختلف را در سایز های گوناگون طراحی کرده، و برای تولید آن ها از مواد اولیه با کیفیت و ضد حساسیت استفاده می کند.

 

تولید تشک های طبی رویا بر اساس تکنولوژی های روز دنیا و با استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات مدرن انجام می شود. این تشک ها کاملا مناسب بدن انسان طراحی شده اند و هیچ آسیبی به گردن و یا ستون فقرات وارد نمی کنند. اگر می خواهید خواب آرامی تجربه کنید، یکی از تشک های طبی این برند را از نمایندگی تشک رویا تهیه کنید.

 

خرید آنلاین انواع تشک های طبی و فنری در فروشگاه یات شاپ

در این مقاله سعی کردیم شما را با اهمیت تشک طبی آشنا کرده، و دو برند با کیفیت و محبوب در این زمینه یعنی تشک رویا و تشک رویال را به شما معرفی کنیم.فروشگاه یات شاپ سال هاست در زمینه فروش و تعمیر انواع تشک ها فعالیت داشته و به نوعی نمایندگی محصولات رویال و رویا به شمار می رود. شما می توانید با مراجعه به سایت یات شاپ yatshop.ir بهترین محصول را مطابق با سلیقه خود خریداری کنید.

 

برای اطلاع از محصولات و قیمت ها می توانید نام یات شاپ را در گوگل سرچ کنید و یا با شماره 55193153-021 تماس حاصل فرمایید و از مشاوره های خوب کارشناسان فروشگاه یات شاپ برای انتخاب بهتر خرید بهره مند شوید.

 

-


گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 

دراین پست گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی را مرور می‌کنیم. دوباره وارد ماه شهریور میشویم، آخرین ماه از فصل تابستان. شهریور ماهی ها بـه مهربانی و احساسی بودن خود مشهور می باشند. در میان متولدین این ماه هنرمندان مشهور زیادی وجود دارند. اگر دوستان شهریور ماهی دارید، می‌توانید از عکسها و متن هاي امروز برای تبریک تولد انها استفاده کنید. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس های جدید درمورد شهریور ماهی ها 1400

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

درباره شهریور ماه

ماه شهریور «در پارسی باستان: سُنبُله» ششمین ماه سال خورشیدی اسـت و ۳۱ روز دارد و از روز ۱۵۶م سال آغاز شده ودر روز ۱۸۶م سال پایان می یابد و واپسین ماه فصل تابستان اسـت. برج فلکی شهریور ماه سُنبُله اسـت کـه ششمین برج فلکی ِ منطقة البروج اسـت. سمبل این برج سنبله یا باکره یا دوشیزه «در انگلیسی Virgo» نامیده میشود.

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

معنای شهریور در زبان فارسی

خَشَتَرَه وَیریَه نام یکی از امشاسپندان زرتشتی اسـت. در اوستا «خشَثرَ وَیریَه» ودر پهلوی «شَهرِوَر» ودر پارسی «شَهریوَر» یا «شَهریَر» اسـت. بخش اول این واژه بـه معنای شهریاری و شهر اسـت. «مراد از شهر، همانا کشور اسـت، چنان‌ کـه سرزمین ایران را، ایران شهر می‌ نامیدند». بخش دوم این واژه، یعنی «ویریه»، صفت و بـه معنای مورد پسند اسـت.

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

متن تبریک تولد شهریور ماهی

روز تولد تـو در ماه شهریور

چـه فرخنده روزی…

روزی کـه چو آفتاب ابرها را کنار زدی

و بر ظلمت شب‌هایم تابیدی

بیست سال تمام…

عشق، هستی…

در نگاه سبز تـو معنا شد

تولدت مبارک شهریوری جان

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

این بهترین روزه

روزی کـه تـو شهریورش خدا تـو رو داد!

باز میاد شهریور

تـو یک فرشته میشی

تولد تـو میشه

از نو شکفته می‌شی

تولدت مبارک عشق شهریوری مـن

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

شعر درمورد شهریور ماهی ها

گمان نمی‌کنم

دو سبد گیلاس کافی باشد

تمام باغهای الموت را

می‌خواهم

از امروز

در پس جاده هاي پر پیچ و تاب

کمین می‌کنم

تا شهریور از راه برسد

می‌دانم

دستان مهربان روستائیان

میهمان گیلاسهای آبدارم میکند

پس یورشی در کار نیست

از بلندای الموت

هدیه هاي سرخ را

سوار بر تیر کمان می‌کنم

و بـه گوشه گوشه ماه پیوند می‌زنم

شهریور

ماهی پر از گیلاس

ماهی بـه شکل انار

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

گالری عکس و متن جدید شهریور ماهی 1400 | عکس پروفایل شهریور ماه

مناسبت‌ های شهریور ماه

۱- روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز دکتر

۱- فغدیه، جشن خنکی هوا

۲- آغاز هفته دولت «در ایران»

۴- زادروز داراب «کوروش»

۴- شهریور روز، جشن شهریورگان

۴- روز کارمند

۵- روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی

۸- خزان جشن

۸- روز مبارزه با تروریسم

۱۰- روز بانکداری اسلامی

۱۱- روز صنعت چاپ

۱۲- روز مبارزه با استعمار انگلیس

۱۳- روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

۱۳- روز تعاون

۱۵- بازار جشن

۱۹- درگذشت آیت‌الله سید محمود طالقانی

۲۱- روز سینما

۲۷- روز بزرگداشت استاد شهریار «در ایران»

۳۰- روز گفتگوی تمدنها

۳۱- آغاز هفته دفاع مقدس «در ایران»

۳۱- جشن پایان تابستان

 

-


بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

بیوگرافی بازیگران سریال شرق بهشت 

دراین پست بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت را مرور می‌کنیم. مجموعه تلویزیونی شرق بهشت بعد از ایام محرم، از شبکه سوم سیما بـه پخش خواهد رسید. این سریال بـه کارگردانی محمدحسین غضنفری تولید شده و یک ملودرام عاشقانه میباشد. دراین سریال بازیگران محبوبی ایفای نقش داشته اند. در ادامه با جزئیات سریال شرق بهشت و بازیگران این سریال بطور کامل آشنا خواهیم شد.

 

درباره سریال شرق بهشت شبکه 3

مجموعه تلویزیونی «شرق بهشت» بـه کارگردانی محمدحسین غضنفری و با فیلمنامه‌اي نوشته تهمینه بهرام علیان و ارسلان امیری برای پخش از شبکه سه سیما آماده میشود. احتمالاً تصویربرداری سریال «شرق بهشت» تا اواخر مهر ماه ادامه پیدا می‌کند. 

 

داستان سریال شرق بهشت

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

آنچه تا بحال درباره فیلم نامه سریال شرق بهشت آمده اسـت این سریال یک ملودرام عاشقانه اسـت و جزئیات بیشتری از خلاصه آن منتشر نشده اسـت. علی پور کیانی، تهیه کننده سریال «شرق بهشت» با اشاره بـه اخرین وضعیت ساخت این سریال گفت: فیلم برداری مجموعه تلویزیونی «شرق بهشت» بـه کارگردانی محمد حسین غضنفری، از بهمن ماه سال ٩٩ در تهران آغاز شده و همان‌ گونه ادامه دارد.

 

زمان و ساعت پخش سریال شرق بهشت

این سریال پش از پایان بازپخش سریال گاندو و بعد از ایام محرم هر شب از شبکه سوم سیما بـه پخش خواهد رسید.

 

سریال شرق بهشت چند قسمت است؟

مجموعه تلویزیونی شرق بهشت، در ۳۵ قسمت از شبکه سوم سیما پخش شود و بر اساس انچه اعلام شده، پخش آن بعد از پایان سریال «گاندو» آغاز خواهد شد.

 

عکس و اسامی بازیگران سریال شرق بهشت

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

پیام دهکردی، شقایق فراهانی، مجید مظفری، فرید سجادی حسینی، مائده طهماسبی، آزاده سیفی، امیراحمد قزوینی، محیا دهقانی، شیدا خلیق، مهران رجبی، مریم کاظمی، ناصر سجادی حسینی، از جمله بازیگران مجموعه تلویزیونی «شرق بهشت» هستند.

 

بیوگرافی شقایق فراهانی

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

شقایق فراهانی بازیگر زن سینما و تلویزیون متولد 2 مرداد 1351 در تهران میباشد. او فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی. وی فرزند بهزاد فراهانی و فهیمه رحیم نیا میباشد کـه هردو نیز از هنرمندان قدیمی سینما هستند. شقایق فراهانی چندین سال قبل ازدواج کرده بود اما این ازدواج او منجر بـه جدایی و طلاق از همسر سابقش گردید . او یک پسر بـه نام سام از این ازدواج دارد کـه با خودش زندگی میکند.

 


 

بیوگرافی پیام دهکردی

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

پیام نادری دهکُردی متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۶ در بروجن میباشد. او بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون و کارگردان تئاتر و مدرس فن بیان و بازیگری و مدیر مسئول مؤسسهٔ فرهنگی هنری امید پیام دهکردی اسـت. پیام دهکردی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته تئاتر از دانشگاه تهران اسـت. پیش ازآن دهکردی مدرک کارشناسی خودرا در رشتهٔ ادبیات دراماتیک «نمایشی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گرفته بود.

 


 

بیوگرافی امیراحمد قزوینی در سریال شرق بهشت

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

امیراحمد قزوینی، بازیگر سینما و تلویزیون و اهل ایران اسـت. وی در آثاری هم چون فیلم سینمایی ماجرای نیمروز و نمایش پچ پچه هاي پشت خط نبرد فعالیت داشته اسـت. متاسفانه از بیوگرافی این بازیگر اطلاعات زیادی در معرض نمی باشد. او در جدید ترین فعالیت خود در سریال تلویزیونی شرق بهشت بـه ایفای نقش پرداخته اسـت.

 


 

بیوگرافی مجید مظفری

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

مجید مظفری متولد بهمن ماه 1329 بازیگر سینما و تلویزیون میباشد. مجید مظفری تنها یک دختر بـه نام نیکی دارد کـه او نیز شبیه بـه پدرش بازیگر اسـت، مجید مظفری قبل از بازیگری کارمند شرکت مرسدس بنز بود. آقای مجید مظفری و همسرشان در شهریور 66 صاحب دختری بـه نام نیکی مظفری شدند. متاسفانه درسال 84 همسر ایشان در اثر بیماری فوت شدند.

 


 

بیوگرافی مائده طهماسبی

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

مائده طهماسبی متولد ۱۳۳۶ در بابل، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون، کارگردان تئاتر و مترجم اسـت. پدر مائده طهماسبی دکتر و رئیس بیمارستان و تحصیلات مادرش سیکل بود. مائده طهماسبی دو برادر و یک خواهر دارد. وی هم چنین عمه ي تازه بازیگر سینما و تلویزیون مهسا طهماسبی اسـت. اولین بازی سینمایی مائده طهماسبی درسال ۱۳۷۸ بوده اسـت. او همسر فرهاد آئیش میباشد. این زوج فرزندی ندارند.

 


 

بیوگرافی محیا دهقانی در سریال شرق بهشت

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

محیا دهقانی بازیگر ایرانی درسال 1370 در تهران بدنیا آمده اسـت. او در رشته تحصیلی بازیگری و هم چنین دوره هاي آزاد بازیگری در کلاس هاي داریوش محترم شرکت کرده اسـت. او در فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ بازی کرده کـه جوایز زیادی را این فیلم با بازی درخشان مریلا زارعی دریافت کرده اسـت. وی هم چنین در سریال پایتخت 4 و تنهایی لیلا ایفای نقش داشته اسـت. او ازدواج نکرده و مجرد میباشد.

 


 

بیوگرافی شیدا خلیق

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

شیدا خلیق متولد 5 خرداد 1372 در تهران اسـت. شیدا خلیق بازیگر جوان سینما و تئاتر و دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه هنر میباشد. مادر او ناهید مسلمی از بازیگران پیشکسوت عرصه تئاتر و تلویزیون اسـت. ناهید مسلمی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، متولد 1334 تهران، فعالیت بازیگری خودرا از ابتدای دهه 60 آغاز کرده اسـت. شیدا خلیق ازدواج نکرده و مجرد میباشد.

 


 

بیوگرافی ناصر سجادی حسینی

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

ناصر سجادی حسینی از مردان بازیگر ایرانی و عکاس و مستند ساز متولد سال ۱۳۶۵ در اهواز میباشد. وی دارای سه برادر بـه نام هاي آرش و روزبه و احسان بوده کـه همه ی هنرمند هستند و پدر فرید سجادی حسینی نیز از کارگردانان و بازیگران بـه نام سینمای کشور ایران میباشد. او ازدواج نکرده و مجرد میباشد. جدید ترین فعالیت او بازی در سریال شرق بهشت میباشد.

 


 

بیوگرافی آزاده سیفی در سریال شرق بهشت

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

آزاده سیفی بازیگر توانمند و با استعداد خوب کشورمان می باشد. خانم آزاده سیفی، هنرمند و مترجم ایرانی اسـت. وی درسال ۱۳۶۸ در شهر مشهد چشم بـه جهان گشوده اسـت. اولین تجربه حضورش در سریال تلویزیون پرده نشین با ساخته بهروز شعیبی اجرا نموده کـه بازیش مخاطب پسندی رابه نمایش گذاشت. آزاده سیفی مجرد می باشد و هنوز ازدواج نکرده اسـت.

 


 

پیج اینستاگرام سریال شرق بهشت

sharghebehesht.series@

 


 

بیشتر درباره سریال شرق بهشت

محمد حسین غضنفری کارگردان و تدوینگر شناخته شده سینما و تلویزیون اسـت. او تدوین فیلمهای سینمایی هم چون «میم مثل مادر»، «شب واقعه»، «برف روی شیروانی داغ» و مجموعه هاي تلویزیونی «رهایم نکن»، «آپارتمان»، «شیخ بهایی»، «طلسم شدگان» را برعهده داشته اسـت و سیمرغ بلورین بهترن تدوین را برای فیلم «شب واقعه» بـه کارگردانی شهرام اسدی از جشنواره فیلم فجر کسب کرده اسـت.

بیوگرافی تمام بازیگران سریال شرق بهشت + عکس های بازیگران سریال شرق بهشت

سریال «شرق بهشت» اولین تجربه وی در مقام کارگردانی اسـت. علی پورکیانی تهیه کنندگی سریال نیز تا کنون تهیه کنندگی مجموعه هاي پربیننده اي هم چون «رهایم نکن»، «کشیک قلب»، «بیداری» را در کارنامه خود داشته اسـت. تهمینه بهرام علیان و ارسلان امیری نیز سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را همراه با آیدا پناهنده برای فیلم «زالاوا» از جشنواره فیلم فجر بدست آوردند.

 

-

مطالب محبوب
تبلیغات متنی